בחודש תשרי השתא היו כאן נציגים ממקומות רבים יותר מהפעמים הקודמות. היתה לי הנאה גדולה לראות ש"גדיים נעשו תיישים" והשלוחים עושים שלוחים. נהניתי מההתפתחות שלהם ומכך שהם כבר גדלו והם ראויים שיסייעו להם ויעודדו אותם עוד יותר מאשר עד עתה. צריך להיות כאן ועד שאצלם הם יוכלו לשאול, כלל גם נציגים מכאן, ושימסרו להם את מה שצריך למסור, ואם יש צורך – לתת עצות איך להרחיב את העבודה יותר מאשר עד עתה .

הועד יהיה ענין תמידי, שיכולים לעמוד אתו בקשר תמידי .

זה יהיה מאלו שנמצאים כאן כעת ויוסיפו אחרים שאולי יש להם יותר זמן פנוי ואולי צעירים שיכולים יותר לנסוע ממקום למקום .

שיודיעו מיד את מי אפשר לשאול .

במיוחד עכשיו – ע"ד בנוגע לענין הבחירות באה"ק שעד עתה חב"ד לא התערבה וכעת לקחו עמדה בדבר מצד ריבוי טעמים, כך שנדרש הסבר כאן ושם. שיהיו כמה אנשים, ואפשר לשנות אותם מזמן לזמן, ולחלק בינם לבין עצמם את התפקידים. אלו שנמצאים כאן הרי כולם בזה, וכנ"ל להוסיף וכאשר יצרפו אליהם עוד, תבוא עליהם ברכה. ויש לקוות שזה יביא יותר הצלחה מאשר עד היום .

היום יש יותר אפשרויות לעשות ולפעול. וכנ"ל שאגודת חב"ד תעשה זאת, שיחלקו את התפקידים ויצרפו אליהם עוד אחרים .

אחרים, במקומות אחרים, כבר בגרו וכבר אין לתת להם פקודות כפי שהיה הסדר עד עתה שהם היו רגילים להודיע ומכאן נתנו פקודות. כתוצאה מההצלחה הגדולה שלהם והם יודעים  על אתר  איך הדברים נראים ומה נדרש, הם כבר גדלו ואפשר לסמוך עליהם. הגיע הזמן לדעתי שיצרפו לאלו שנמצאים כאן ממדינות אחרות: מארץ ישראל, קליפורניה ועוד מדינות שיש בהם פעולות רחבות. וכאשר יהיה צורך יתקשרו עמהם טלפונית, שאז הרי זה כאילו הם נמצאים כאן .

הזדרזתי במיוחד לקרוא את האסיפה מיד, לאחר שהאורחים נסעו אתמול ושלשום, כל זמן שזה עדיין 'חם', ואם יוסיפו על כך אהיה מרוצה – מארץ ישראל, מקליפורניה וממקומות אחרים. כל זמן שזה עדיין 'חם' יתדברו ביניהם שיהיה המשך .

כדאי שמיד היום יכתבו מכתב לכולם, מכתב כללי, ושימשיכו בכל הענינים .

מסתמא יעשו כבר היום אסיפה, ובעיקר בענין צירוף אחרים שלא נמצאים כאן בגוף, עם שקלא-וטריא והחלטות, וזה יוסיף בהצלחת העבודה. שישלחו להם את המכתב בהמשך סמוך לשהותם כאן ויורו להם לאיזו כתובת כאן יכתבו .

אם יש הצעות מאלו שמחוץ לעיר, שיציעו .

כבר עוררתי פעם על כך שהניירות (תעודה) של המוסדות יהיו חוקיים וע"י עורך דין טוב. המוסדות מל"ח, מחנה ישראל, אגודת חב"ד, איגוד השלוחים, וכו' וכך גם בכל המקומות – צריך שיהיו להם את הניירות הדרושים (עבור פטור ממסים וכיו"ב) ושכל מוסד יהיה רשום. שיבחרו מיד מי היו"ר והמזכיר בנוגע לאלו שכבר כאן. ואלו שעומדים באמצע – ע"י עו"ד, שיהיה פטור ממסים ולטובת המוסד. ואולי עוד ענינים שאפשר לתקן ע"י זה .

עוד ענין עיקרי, הרי הולכים לבנות בנין מרכזי חדש והרי כבר היתה הנחת אבן הפינה (עם מר צ'ייס וכו'), יבנו בנין מרכזי עם משרדים למרכז, מחנה ישראל אגודת חב"ד וכו' – צריכים לזרז את הבניה ושכל זה יהיה באופן חוקי .

ועד"ז בארץ ישראל, עוסקים שם עם חרדים ועם חילונים, צריך לדאוג שגם שם יהיה "ליגעל סטאטוס" (-מצב חוקי) כמו העניינים כאן. גם בארץ ישראל יבנו בנין מרכזי, מסתמא בכפר חב"ד. צריך להכין שם את הענינים הנחוצים ולקבוע אנשים שיכתבו להם שהם יעלו הצעות בכל זה ואח"כ ידונו גם כאן. להודיע להם מאסיפה זו, שבאה ממני, כי לולא זאת אינני יודע מתי הדבר יצא לפועל, ובעז"ה הכל ילך חלק, לחסוך בלבול המוחות. שיכתבו את המכתב ויחזיקו את הקשר כל השנה כולה. כדאי שישלחו לכאן העתק מהמסמכים של המוסד ויעמדו בקשר .

ועוד וגם זה עיקר שירשמו ("רעגאסטרירען") כאן רשמית שפלוני הוא האחראי בסטייט או מדינה פלונית .

אין זה הכרחי להחליט את כל העניינים היום ובלבד שלא יהיה שום הפסק .

אלו שכבר יש להם מסמכים באופן חוקי, יבררו האם אין צורך לעשות שינויים וכו' ויתחילו בזה מיד. ואם במקומות אחרים עוד לא החליטו, אין זה משנה שזה יקח עוד כמה ימים או כמה שבועות וכו', אבל שהמכתב המקשר הכללי יצא מיד, כל זמן שעדיין חם כאן .

כנ"ל – יהיה בזה כאו"א מאלו שכאן, ומה טוב להוסיף עוד, שזה יהיה בעריכת עו"ד ויעשו זאת בהקדם. וכל המזרז הרי זה משובח ושזה יהיה בהצלחה רבה .

מסיימים בטוב כנ"ל – נהניתי לראות עד כמה גדלו ועד כמה אפשר לסמוך עליהם (העסקנים) ועד כמה הם כבר עשו והצליחו.

כנ"ל מהעיקר, שיסדרו ניירות וכו'. זה נוגע לגבי טענות שיכולות להיות. כשידעו שזה מוסד רשמי ורשום בוושינגטון וכו', לא 'יתחילו' מלכתחילה .

שיבחרו מזכיר מי יכתוב וגם אם יותר מאחד יכתוב, אני אהיה מרוצה. נראה שכ"ק מו"ח אדמו"ר עובד באופן רחב ומובן שיש כזו הצלחה גדולה. שישמעו בשורות טובות, וכל המרבה וכל הזריז הרי זה משובח . 

Back to original letter >>